VURDERER DU

SKOLEBYTTE FOR DITT BARN?

Vurderer du ny skole? Fyll inn skjemaet, så hører du fra meg!

Kontakt oss - ang skoleplass

Hvem er vi?

Sauar Friskole er en kristen, privat grunnskole som tilbyr undervisning av høy kvalitet til elever fra 1. til 10. trinn. Skolen eies og drives av syvendedags-adventistmenigheten i Sauherad, men har elever med ulik tros- og livssynsbakgrunn. Målet med skolen er å gi elevene god allmennkunnskap og utdanne dem til tjeneste for Gud og medmennesker.

Verdiskolen

Personalet ved skolen ønsker å se hele mennesket, både fysisk, mentalt, sosialt og åndelig.

Ta egne, gode valg

Vi ønsker å være en verdiskole og hjelpe elevene til å ta egne gode valg.

”Lær den unge den vei han skal gå,
så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel”

Vurderer du ny skole? Fyll inn skjemaet, så hører du fra meg!

Kontakt oss - ang skoleplass

Hvem er vi?

Sauar Friskole er en kristen, privat grunnskole som tilbyr undervisning av høy kvalitet til elever fra 1. til 10. trinn. Skolen eies og drives av syvendedags-adventistmenigheten i Sauherad, men har elever med ulik tros- og livssynsbakgrunn. Målet med skolen er å gi elevene god allmennkunnskap og utdanne dem til tjeneste for Gud og medmennesker.

Verdiskolen

Personalet ved skolen ønsker å se hele mennesket, både fysisk, mentalt, sosialt og åndelig.

Ta egne, gode valg

Vi ønsker å være en verdiskole og hjelpe elevene til å ta egne gode valg.

”Lær den unge den vei han skal gå,
så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel”