ET AKTIVT FORHOLD TIL SKOLE OG UTDANNING

Adventistene, som eier og driver Sauar friskole, har alltid vært opptatt av skole og utdanning. Allerede i 1872 kom den første skolen drevet av adventister på plass. To år senere fulgte en større middelskole i Battle Creek, Michigan og i dag regnes Adventistenes utdanningssystem som det største private, protestantiske skolesystem i verden. Det omfatter ca. 7800 grunnskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter. Skolene tilbyr undervisning fra førskolenivå, som kan foregå under de mest primitive forhold i u-land, til doktorgradsnivå ved universiteter som er blant de fremste forskningsinstitusjonene innen sine spesialområder. Høy integritet i forhold til det faglige nivået er et fellestrekk på tvers av alle institusjoner.

Kirkesamfunnet er et av mange evangeliske kirkesamfunn som har røttene i den store vekkelsen som sveipet over Vesten i midten av 1800-tallet. Fra 3500 medlemmer i 1863 er tallet nå bortimot 20 millioner fordelt i et verdensomspennende organisert kirkesamfunn.

EKSEMPLER PÅ INTERNASJONALT ANERKJENTE, ADVENTISTDREVNE SKOLER

null

ANDREWS UNIVERSITY

MICHIGAN, USA

Det største universitetet i porteføljen til det adventistenes svært omfattende skolesystem. Skolen anses som en av spydspissene innen arkeologi, spesielt i Midt-østen. Andrews University tilbyr utdanning innen en rekke fagområder som strekker seg fra agrikulturelle fag til arkitektur, kunst og ledelse.

null

KIGALI UNIVERSITY

RWANDA, AFRIKA

Store deler av Afrika er i kraftig vekst både økonomisk og innen kompetanse. Denne utviklingen gjenspeiles i det splitter nye universitetskomplekset i Kigali som blant annet huser et topp moderne teknologi- og vitenskapssenter. Universitet, som har rundt 4000 studenter, kan nå måle seg med et hvilket som helst universitet på verdensbasis. I 2016 utvides dette kraftsenteret videre når det legges til en medisinsk avdeling.

null

LOMA LINDA UNIVERSITY

CALIFORNIA, USA

Loma Linda er et sykehustilknyttet universitet som bl.a. tilbyr høyteknologisk spisskompetanse innenfor protonstrålebehandling av kreft. De har også utført pionerinnsats innenfor hjerteoperasjoner og hjertetransplantasjoner på spedbarn og har satset på langsiktige sosialmedisinske livsstilsrelaterte forskningsprosjekter hvor de er en svært anerkjent aktør.