Besøksadresse:

Sauar Friskole,

Sauarberga 9,

3812 Akkerhaugen

Tlf. 35955500

post@sauarfriskole.no

Se kart

En kristen privat grunnskole i Telemark
Visdom, Vennskap, Verdier

Sauar Friskole er en kristen, privat grunnskole som tilbyr undervisning av høy kvalitet til elever fra 1. til 10. trinn. Skolen eies og drives av syvendedags-adventistmenigheten i Sauherad, men har elever med ulik tros- og livssynsbakgrunn. Målet med skolen er å gi elevene god allmennkunnskap og utdanne dem til tjeneste for Gud og medmennesker.

 

I skoleåret 2014/2015 har utrinnets elever valgt å ha friluftsliv i valgfagstimene, 1,5 timer pr uke. I hele høst har de vært nede bak skolen, saget, hamret og spikret og bygget 4 solide og kjempefine gapahuker. De har hugget trær og ryddet området. Tirsdag i temauken, uke 45, innviet vi stedet. Vi grillet, stekte pinnebrød og koste oss. Stor stas er det med den lange Ziplinen som er laget over elva. Småskolen har laget ting i leire i kunst og håndverk og leiren ble brent på eget bål på denne nye uteplassen. Takk til utrinnet som har gitt oss en slik fantastisk plass!